Dyrektor zarządzający
Katarzyna Godzisz

Dyrektor muzyczny
Marcin Maziarz 

Dyrektor marketingu
Tomasz Godzisz 

Administracja
Patrycja Konrad